Overblijfselen cremeren

Waar vroeger veel mensen werden begraven kiezen tegenwoordig steeds meer mensen voor een crematie. Het lichaam van de overleden persoon wordt in een tijdsbestek van ongeveer 5 kwartier verbrand in een speciaal daarvoor bestemde crematieoven. Waaruit bestaan naast asresten de overblijfselen van het cremeren?

Hoeveel as blijft er over na crematie?
Bij de crematie van een volwassen persoon blijft er gemiddeld 3 tot 3,5 liter as over. Daarvan is een minieme hoeveelheid afkomstig van de kist. Het lichaamsgewicht zegt niet altijd alles over de hoeveelheid as. Het bottelstelsel van de overledene speelt hier een grotere rol in. Bij een persoon van 80 kg kan meer as overblijven dan bij een persoon van 100 kg. In de regel laten volwassenen wel meer as na dan kinderen.

Controle
Vaak gaat aan een crematie een uitvaartceremonie vooraf. Na de uitvaartceremonie kunnen de bezoekers ervoor kiezen om de kist langzaam weg te laten glijden in de crematieoven. Ze kunnen ook de zaal verlaten als ze dit geen fijn gevoel vinden. Een medewerker van het crematorium controleert voordat het lichaam daadwerkelijk de crematieoven in gaat de identiteit en voegt een vuurvast steentje met een kenmerk toe. Dit steentje blijft na de crematie over, zodat je zeker weet dat de as daadwerkelijke afkomstig is van de overleden dierbare. Als de crematie is voltooid wordt de oven uiteraard grondig schoongemaakt.

Crematieoven
De crematie vindt plaats in een speciaal daarvoor ontworpen oven, welke een temperatuur bereikt van ruim 1000 graden Celsius. Bij deze temperatuur zal de kist en het lichaam na 5 kwartier zijn vergaan en is er een x hoeveelheid aan asresten over.
Alle niet-brandbare onderdelen zoals sieraden en metalen onderdelen van de kist worden verwijderd.

Voorwerpen mee in de kist
Hier zijn geen wettelijke regels voor opgesteld. Over het algemeen is dit in ieder crematorium toegestaan. Vraag dit van tevoren wel even na als je van deze mogelijkheid gebruik wil maken.

Vrijgave as
Na 30 dagen wordt de as door het crematorium vrijgegeven, dit is de wettelijke termijn waar crematoria zich aan dienen te houden. Je krijgt de as mee naar huis in een asbus.

Binnen deze 30 dagen kunt u rustig rondkijken naar een mooie urn om uw dierbare een mooie plaats te geven.